Zamiany w prawie pracy 2013/2014 - wprowadzone i planowane

Zamiany w prawie pracy dotyczące urlopów macierzyńskich i wychowawczych (nowy "urlop rodzicielski", wydłużenie i zmiany w zakresie dodatkowego urlopu macierzyńskiego, podział między matkę i ojca oraz niezbędna dokumentacja), rozliczania czasu pracy (dopuszczalne okresy rozliczeniowe, systemy czasu pracy, projekty w zakresie "ruchomego czasu pracy), bieżące orzecznictwo MPiPS oraz PIP w spornych kwestiach prawa pracy, najczęstsze błędy popłeniane przez służby karowo-płacowe, analiza przypadków.Źródło: http://triktum.pl/
22.07.13