Zaloguj się do panelu www

strona główna » Usługi

Usługi

Oferujemy Państwu naszą wiedzę i doświadczenie nabyte w ciągu ostatnich lat pracy a co najważniejsze chcemy się dzielić pasją jaką posiadamy do księgowości. Rzetelność i terminowość są dla nas priorytetem.

Usługi świadczone przez nasze biuro:

 • prowadzenie ksiąg rachunkowych, podatkowej księgi przychodów i rozchodów, a dla ryczałtowców ewidencji przychodów
 • dla płatników VAT-u prowadzimy odpowiednie rejestry tego podatku
 • przygotowujemy lub modyfikujemy zakładowy plan kont
 • prowadzimy ewidencję środków trwałych i wyposażenia
 • sporządzamy sprawozdania finansowe oraz inne w zależności od potrzeb klienta
 • na podstawie ksiąg i rejestrów wypełniamy wszystkie niezbędne deklaracje podatkowe i sprawozdawcze, oraz dostarczamy je do odpowiednich urzędów
 • prowadzenie kadr i płac (w tym ZUS i PRFON)
 • reprezentujemy naszego Klienta w w/w urzędach w zakresie naszego umocowania
 • udzielamy porad i wyjaśnień księgowo-podatkowych

 

Proponujemy państwu różne sposoby wykonywanych przez nas usług:

 • dokumenty dostarczane są do biura oraz księgowane i przechowywane u nas
 • dokumenty odbieramy u Państwa w firmie, księgujemy i przechowujemy u nas w biurze
 • usługi księgowe wykonujemy u Państwa w firmie
 • skany dokumentów dostarczane są do biura drogą mailową

Po zamknięciu roku obrotowego oddajemy komplet dokumentów właściwie opisanych i zadekretowanych zgodnie z obowiązującymi przepisami.

Świadczymy również usługi na zasadzie podwykonawstwa dla innych biur rachunkowych, kancelarii podatkowych.